Tavi

 

 

NAKLJUČNA SLIKA

 

 

ANKETA

 
Ali ste že bili v Egiptu?
Da
Ne
 

KONTAKT

 

Romina Schwarzlin, univ. dipl. mikrob. in egiptol.

romina.schwarzlin@egipt-slo.net

Licenca št. TV0374

Gospodarske zbornice Slovenije

za turističnega vodnika

 

PRISOTNI

 

1 uporabnik

 

KOLEDAR

   
 
 

A

 

E Y

 

A

B

 

P

 

F

N

 

R

 

H

KH

 

L

 

Z

CH

 

Q

 

K

T

 

TH

 

D

W

 

M

 

H

S

 

G

 

DJ

 

Smer zapisovanja hieroglifov

Hieroglife so večinoma zapisovali od desne proti levi. To zlasti velja za hierartično obliko pisave. Če pa pogledamo različne ostanke zapisov skozi celotno zgodovino starega Egipta, opazimo, da so jih zapisovali tudi od leve proti desni, od spodaj navzgor in celo od zgoraj navzdol. Skozi ta opazovanja, se je v egiptologiji razvilo prvo in drugo pravilo glede branja hieroglifov.

Pravilo št. 1: Da prepoznamo smer branja hieroglifov, bodimo pozorni na orientacijo hieroglifov. Le – ti so vedno obrnjeni proti začetku zgodbe.

Pravilo št. 2: Začnimo z branjem hieroglifov na vrhu in preberimo zgornje hieroglife pred spodnjimi.

 

Abeceda hieroglifov

Abeceda hieroglifov je izjemno zahtevna, saj ni v nobenem smislu podobna kateremukoli današnjemu modernemu jeziku. Stari Egipčani so namreč zapisovali samo soglasnike, samoglasnike pa so po posebnem pravilu dodajali v pogovornem jeziku. Lahko bi rekli, da poznamo 24 hieroglifov, ki imajo samo črkovni pomen. Ostalih hieroglifov je približno še 250, s tem, da obstajajo nekateri, ki jim še nismo razvozlali pomena. Glavna lastnost hieroglifov je ta, da ima vsak hieroglif svoj črkovni zapis, abstraktni pomen in praktični pomen. Da zadevo zapletemo, moramo vedeti, da vsak hieroglif v kombinaciji z drugim spreminja svoj pomen. Vsa ta čarovnija okoli hieroglifov nas tako spominja na kombinatoriko pri matematiki.

Ko pričnemo z učenjem zapisovanja hieroglifov, začnemo pri preprostih kot so hieroglifi za p, n in s. Ptice poskusimo zapisovati kasneje in sicer tako, da začnemo pri njihovih glavah.

Pomembno: Hieroglife nikoli ne rišemo, ampak pišemo. To pomeni, da jih zapišemo z eno neprekinjeno črto.

Staroegiptovski jezik pri zapisovanju hieroglifov loči tudi več različnih oblik posameznih črk, kar se kaže zlasti v izgovorjavi. Tako poznamo štiri različne oblike črke h in sicer normalni, kratki trdi in dolgi h. Sledita dve obliki črke k in sicer normalna ter kratka oblika. Pri dveh oblikah črke s moramo biti pozorni na sosednje hieroglife, da ju lahko ločimo v kategorije. Najbolj enostaven je š, ki se izgovarja kot sh v angleški besedi shop. Poleg tega zadevo zapleteta normalni in dolgi t, ki sta se skozi zgodovino zlila v en sam pomen črke t. Ponovno imamo dve obliki črke d (normalno in dolgo), ki v pogovornem jeziku zamenjujeta ena drugo. 3, i in w so polglasniki, ki jih danes v tujih besedah uporabljamo za samoglasnike a, i, o ali u.

Včasih so posamezni hieroglifi lahko celo determinativi spola in lastnine oziroma samostojne besede. Primeri: - f kot on, njegovo - m kot v, z, od - n za k, od - s (dolgi s) kot ona, njeno - k za ti, tebi pri moški edninski obliki - dolgi t za ti, tebi pri ženski edninski obliki.

 

Izgovorjava hieroglifov

Kot smo že omenili, stari Egipčani niso zapisovali samoglasnikov, vendar pa so jih izgovarjali. Poznamo nekaj pravil glede izgovorjave hieroglifov, ki so jih egiptologi določili glede na govorni jezik današnjih egipčanskih Koptov: - beremo 3 kot polglasnik ali dolgi a - beremo i kot dolgi ee ali y - beremo ' kot kratki a - beremo w kot w ali u.

Pogosto moramo pri izgovorjavi stare egipščanščine vriniti v besedo nevtralni samoglasnik, da jo lahko izgovorimo. Na primer rn (ime) izgovorimo kot ren in sdm (slišati) kot sedjem.

 

Staroegipčanske številke:

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

Jagode.net  Ars Longa  |  Ugodni.net

EGIPT-SLO.net © 2004